Dataset

Meldingen openbare ruimte Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 01/17/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Meldingen van burgers in de openbare ruimte. De shape en geojson bestanden bevatten de meldingen waarvan de locatie is aangeduid met behulp van het dichtstbijzijnde adres, waarvan de coördinaten bekend zijn. Dit betreft ongeveer 80% van het totaal aantal meldingen. De meldingen gaan tot ongeveer 3 jaar terug. Het csv bestand bevat alle meldingen, ook die zonder exacte locatie aanduiding, en gaat terug tot 1 januari 2013. Hiervan is het percentage meldingen met coordinaten ongeveer 60%.
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: meldingen openbare ruimte van burgers
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor analyses en het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Viewer: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=9b844191ba1d44458773aaa25fce1825
  • Coördinatenstelsel: RDnew

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

meldingen.json

JSON CC-0 (1.0)

Meldingen in de openbare ruimte van Den Haag tot ongeveer 1 jaar terug

meldingen.zip

ZIP CC-0 (1.0)

Meldingen in de openbare ruimte van Den Haag shapefiles, tot ongeveer 1 jaar terug

meldingen.csv

CSV CC-0 (1.0)

Meldingen in de openbare ruimte van Den Haag, terug tot 1 januari 2013

Preview

Documentation

meldingen.gpkg

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/1ffa4758-d143-4d78-b510-a713ab8365df/resource/1e784e66-c9f2-4bca-908e-9a3af5bde1a6/download/meldingen.gpkg

Meldingen in de openbare ruimte van Den Haag tot ongeveer een jaar terug