type-icon

Dataset

Kwaliteitsindicatoren 2015-2016

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Inspectie van het Onderwijs
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Deze indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bestanden over deze jaren bevatten gepubliceerde scores op indicatoren uit rapporten die zijn vastgesteld in dat schooljaar. Het betreft de periode 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016.

Contactinformatie
Naam: Inspectie van het Onderwijs
Email: loket@owinsp.nl
Website: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact
Phonenumber: 088-669 60 60

Download

Kwaliteitsindicatoren 2015-2016 Primair Onderwijs

Download XLS CC-0 (1.0)

Deze indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bestanden over deze jaren bevatten gepubliceerde scores op indicatoren uit rapporten die zijn vastgesteld in dat schooljaar. Het betreft de periode 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016.