Dataset

Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het kader van het onderzoek gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs is een inventarisatie uitgevoerd onder gemeenten uit de G31, om te bepalen of zij activiteiten ontplooien om etnische segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan. Dit naar aanleiding van het nieuwe beleidsinitiatief van de onderwijsminister, dat gemeenten en schoolbesturen in het kader van de Lokale Educatieve Agenda niet-vrijblijvende afspraken moeten maken om segregatie te bestrijden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs, 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: D. Peters; M. Haest; G. Walraven

Opdrachtgever: FORUM