Dataset

Tresoar: Alle Friezen - Genealogie - A2A - Webservice

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Overig
Updated 13/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Non Public
  • Description
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

A2A webservice om genealogische data te harvesten volgens het OAI-PMH protocol.

U kunt deze service gebruiken om genealogische data te harvesten. Voor meer informatie over de data kunt u terecht op Alle Friezen

Voor meer informatie over OAI kunt u terecht bij The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Voorbeelden voor gebruik van deze webservice zijn:

  • https://webservices.picturae.com/a2a/b3d793d4-f737-11e5-903e-60f81db16928?verb=ListSets voor een overzicht van beschikbare sets.
  • https://webservices.picturae.com/a2a/b3d793d4-f737-11e5-903e-60f81db16928?verb=ListRecords&metadataPrefix=a2a voor een overzicht van beschikbare records.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/frl_a2a_webservice

Contactinformatie
Name: AlleFriezen
Email: support@civity.nl