type-icon

Dataset

Fietsenstalling Arnhem

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Arnhem
Bijgewerkt 08/03/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

In de gemeente Arnhem kunt u uw fiets de eerste 24 uur gratis stallen in 4 fietsenstallingen. Op deze kaart ziet de ligging van deze stallingen. We kennen in het centrum de stallingen station, Gele Rijdersplein en Musis. Buiten het centrum hebben we de stalling Kronenburg.

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Webservice

Fietsenstalling WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Fietsenstalling/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Fietsenstalling WFS

Fietsenstalling WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Fietsenstalling/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Fietsenstalling WMS

Fietsenstalling ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/rest/services/OpenData/Fietsenstalling/MapServer

Fietsenstalling Map Service

Download

Fietsenstalling CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Fietsenstalling Map Service

Preview

Fietsenstalling KML

Download KML CC-BY (4.0)

Fietsenstalling Map Service

Fietsenstalling Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Fietsenstalling Map Service