Dataset

Database BIBIS

Permanent linkCopied
State Not available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 04/10/2021
License Geen open licentie
Publicity level Non Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Bibliotheek data.

Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur:

‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Database BIBIS

HTML Geen open licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-gesloten

Bibliotheek data