Dataset

Sociaaleconomische statusscores van particuliere huishoudens op 1 januari (vanaf 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
  • Economy
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit analysebestand bevat de sociaaleconomische statusscores van alle particuliere huishoudens in Nederland. De sociaaleconomische statusscores (SES-WOA-scores ) zijn gebaseerd op financiele welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens (WOA).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De sociaaleconomische statusscores (SES-WOA-scores ) zijn gebaseerd op financiele welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens. De SES-WOA totaalscore evenals de deelscores voor financiële welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden per huishouden zijn berekend met behulp van een Multiple Correspondentie Analyse (MCA). Input voor de MCA is voor alle huishoudens in Nederland:

  • Het landelijke welvaartsdecielgroep waar het huishouden in valt (10 categorieën);
  • Het opleidingsniveau van het huishouden volgens de 2e digit van de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) (5 categorieën);
  • Het recente arbeidsverleden van het huishouden in zeven categorieën.

Decielgroepen financiële welvaart Huishoudens zijn voor wat betreft hun financiële welvaartspositie ingedeeld in decielgroepen. De toekenning van huishoudens aan die decielgroepen is gebaseerd op alle huishoudens in Nederland. Deze worden van laag naar hoog gerangschikt op financiële welvaart en vervolgens ingedeeld in tien opeenvolgende groepen van gelijke omvang: de decielgroepen. Voor huishoudens in de 1e decielgroep geldt dus dat deze behoren tot de 10% huishoudens met de laagste financiële welvaart. Voor huishoudens in de 10e percentielgroep geldt dat deze behoren tot de 10% huishoudens met de hoogste financiële welvaart. De decielgroep van een huishouden geeft aan waar dit huishouden zich bevindt in de verdeling van alle huishoudens in Nederland. Het is dus een relatieve maat. Dat betekent dat de decielgroep van een huishouden niet verandert als de financiële welvaart van alle huishoudens in gelijke mate toe- of afneemt.

Opleidingsniveau Het opleidingsniveau van een huishouden wordt bepaald door het hoogst behaalde opleidingsniveau van de hoofdkostwinner of eventuele partner. Omdat het Opleidingsniveaubestand niet van alle Nederlanders het opleidingsniveau bevat worden ontbrekende waarden geïmputeerd met behulp van multinomiaal logistische regressie. De imputatie wordt vijftien keer uitgevoerd (multiple-imputatie). In het analysebestand zijn de deelscores opleidingsniveau zodoende vijftien keer opgenomen.

Zoals hierboven aangegeven heeft de waarneming van het opleidingsniveau van huishoudens statistische onzekerheid als gevolg van de gedeeltelijke steekproefwaarneming (zie hierboven). Deze onzekerheid werkt door in de SES-WOA score. Daarom wordt ook de SES-WOA score vijftien keer berekend aan de hand van de vijftien imputaties van opleidingsniveau en zijn de vijftien waardes van de totaalscore opgenomen in het analysebestand.

Recent arbeidsverleden Het recente arbeidsverleden geeft aan of een persoon in de afgelopen 4 jaren heeft gewerkt. Het recente arbeidsverleden van een huishouden wordt bepaald op basis van het hoogste arbeidsverleden van de hoofdkostwinner en de eventuele partner op 31 december van het voorgaande verslagjaar. Een uitzondering wordt gevormd door de situatie waarin de hoofdkostwinner in het verslagjaar pensioen heeft als voornaamste persoonlijke inkomensbron. In dat geval wordt het huishouden getypeerd als “gepensioneerd”.

Populatie

De populatie bestaat uit (personen in) particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Particuliere huishoudens waarvan het inkomen niet bekend is worden buiten beschouwing gelaten. Dit gaat vaak om migranten, expats en personeel van buitenlandse ondernemingen/instellingen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108071f9d6

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier