Dataset

Nevenactiviteiten, werkgelegenheid, baten en lasten van particuliere exploitanten van jachthavens (vanaf 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Culture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat gegevens over de nevenactiviteiten van particuliere exploitanten van jachthavens in Nederland, over de werkgelegenheid bij deze exploitanten en over hun baten en lasten.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand betreft een steekproefwaarneming van de populatie. Elk record representeert 1 exploitant. De (gedeeltelijk) ontbrekende of incorrecte informatie wordt geschat op basis van internetinformatie, informatie uit het verleden en op basis van gemiddelden van vergelijkbare exploitanten. De uitkomsten worden gewogen.

Populatie

De bedrijven en instellingen (eenmanszaken, besloten vennootschappen, stichtingen e.d.) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meer jachthavens (SBI 93291).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b62b5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier