Dataset

European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) bevat gegevens over inkomen en sociale uitsluiting_inclRIN. (01-01-2014 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In 2005 is het CBS gestart met de uitvoering van het onderzoek 'European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)'. EU-SILC wordt op basis van een Europese verordening in alle EU-lidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het voornaamste doel van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en sociale uitsluiting.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bij de gegevensverzameling maakt het CBS zoveel mogelijk gebruik van registergegevens, voornamelijk inkomensgegevens uit fiscale bronnen. Aanvullende gegevens worden verzameld via telefonische waarneming. Vanwege de gemeenschappelijke arbeidsmarktvariabelen is EU-SILC geïntegreerd in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Jaarlijks bevat de EU-SILC-steekproef circa 10 duizend steekproefpersonen. Sommige variabelen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, worden uitsluitend verzameld voor deze steekproefpersonen. De meeste gegevens op het gebied van inkomen, werk en onderwijs worden echter ook verzameld voor de personen die tot het huishouden van de steekproefpersoon behoren.

Populatie

Bevolking in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803895e8

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier