Dataset

Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen (vanaf 01-01-1995)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Wanneer een databestand met persoonsgegevens aan het CBS wordt geleverd, wordt dit bestand door de groep Centrale Bestands Koppeling (CBK) versleuteld. Die versleuteling houdt het volgende in: elke persoon die vertegenwoordigd is in het databestand wordt op basis van persoonsidentificerende kenmerken gematcht met het Centraal Koppelbestand Personen (CKP). Het CKP is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het bevat persoonsidentificerende gegevens evenals een kunstmatig aangemaakt, betekenisloos, identificerend nummer, het RINPERSOON (een zogenaamd pseudoniem). Dat RINPERSOON wordt door het CBK aangemaakt. Bij het matchen worden de persoonsidentificerende gegevens altijd uit het bestand verwijderd.

Een van de variabelen waarmee gematcht kan worden, is het BSN. Indien op basis van het BSN een match wordt gevonden, wordt het RINPERSOON toegevoegd. Dat de RINPERSOON het resultaat is van een match wordt weergegeven met de variabele RINPERSOONS die dan de waarde "R" heeft. Indien geen match wordt gevonden wordt het veld RINPERSOON gevuld met het versleutelde BSN-nummer uit het databestand en krijgt de variabele RINPERSOONS de waarde "S". De variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON identificeren gezamenlijk de persoon.

In gevallen waarbij een persoon aanvankelijk niet in de GBA was ingeschreven (en dus niet vertegenwoordigd was in het CKP) maar later wel (en vanaf dat moment dus wel vertegenwoordigd was in het CKP) kunnen koppelproblemen optreden wanneer cohorten gevolgd worden in de tijd. Immers, de persoon is dan in SSB-componenten aanvankelijk vertegenwoordigd met een versleuteld BSN (en RINPERSOONS = "S") en later met een volwaardig pseudoniem (en RINPERSOONS = "R").

Daarom worden in dit bestand de RINPERSOON-nummers met RINPERSOONS="S" (versleutelde BSN-nummers) en corresponderende RINPERSOON-nummers met RINPERSOONS="R" gegeven voor de populatie die bestaat uit alle RINPERSOON-nummers met RINPERSOONS="R" die sinds 1995 zijn uitgegeven.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle sinds 1995 uitgegeven RINPERSOON-nummers met RINPERSOONS = "R"

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108036c60c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier