Dataset

Adresgegevens en xy-coördinaten van musea (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Culture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Adresgegevens van musea zijn aangevuld met de x- en y-coördinaten. Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Met behulp van adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, toevoeging) of anders de luchtfoto's en/of kaartgegevens zijn x- en y-coordinaten van de museumlocatie aangevuld. Alle musea binnen een koepel/samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, mits ze voldoen aan de criteria (zie 'beschrijving van de populatie').

Populatie

Alle musea, zowel overheid, stichtingen/verenigingen, NV/BV als particulier, met vaste collectie en minimaal 4 uur per week geopend (zonder afspraak), geen winstoogmerk.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802768c5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier