Dataset

Inrichting en bezoek van overdekte sportaccommodaties (01-01-2012 - 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Culture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat gegevens over de inrichting en het aantal bezoekers van overdekte sportaccommodaties in Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand betreft een steekproefwaarneming van de populatie. Elk record in het bestand representeert 1 overdekte sportaccommodatie. De (gedeeltelijk) ontbrekende of incorrecte informatie wordt geschat op basis van internetinformatie, informatie uit het verleden en op basis van gemiddelden van vergelijkbare overdekte sportaccommodaties. De uitkomsten worden gewogen.

Populatie

Overdekte sportaccommodaties die worden geëxploiteerd door gemeenten of door particuliere exploitanten (besloten vennootschappen, stichtingen e.d.) die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meer zwembaden en/of sportaccommodaties (SBI 9311).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080218b7d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier