Dataset

Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (vanaf 01-01-1999)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen).Van deze personen is door middel van een tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar de persoon een uitkering had met de aanvangsdatum daarvan.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Er is een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methode beschikbaar als bijlage in open document formaat. De hiervoor aangeleverde tekst is te vinden in het gebruikte invoerformulier, onder het tabblad "Specifieke meta".

Populatie

Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fd71e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier