Dataset

Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Deze component bestaat uit alle werkloosheidsuitkeringen aan personen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen. Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen, reden van beëindiging van de uitkering, fonds ten laste waarvan de uitkering wordt gebracht.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis: dit betekent dat er niet is gecorrigeerd voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging). De berichtgever doet maandelijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen bijschatting of ophoging nodig.

Populatie

De populatie van de component bestaat uit alle werkloosheidsuitkeringen aan personen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fb63c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier