Dataset

In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (vanaf 01-01-1995)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component is een sleutelbestand met RINPERSOON-nummers van alle in de Basiregistratie Personen (BRP) ingeschreven personen en de RINPERSOON-nummers van hun ouders voor zover de ouder(s) konden worden geïdentificeerd. Tot slot is er een koppelnummer toegevoegd. Het koppelnummer geeft aan op welke wijze de koppeling tussen ouder(s) en kind is gelegd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De kindoudergegevens zijn voor kinderen geboren vanaf 1966 het betrouwbaarst. Bij geboortecohorten neemt de kans op gevonden kind-oudercombinaties af. Het wordt dan ook aangeraden bij personen geboren vóór 1966 voorzichtig te zijn bij de interpretatie van (ouder)gegevens uit deze component. Het selectief ontbreken van ouder/kind relaties kan tot onbetrouwbare uitkomsten leiden. Vraag advies voor gebruik aan de satellietcoördinator SatDemografie.

De component bevat een klein aantal fouten. Het gaat dan om ouders die een niet-plausibele of onmogelijke leeftijd hebben ten opzichte van de leeftijd van hun kind. Ook komt het voor dat het RINPERSOON-nummer van de ouder hetzelfde is als dat van het kind. Per onderzoek moet de afweging gemaakt worden of het nodig is om voor deze fouten een correctie toe te passen op het bestand.

Men moet er rekening mee houden dat het in de component om gegevens van de ouders gaat. Daarom is het mogelijk dat op een bepaald peilmoment waarvoor oudergegevens bekend zijn, de persoon zelf niet tot de bevolking van Nederland behoort en misschien zelfs nog niet eens geboren is.

Populatie

Vanaf 1 oktober 1994 in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen waarvan het identificatienummer van tenminste één van de juridische ouders bekend is. Met ingang van versie 2018 zijn personen toegevoegd die ouders hebben maar waarvan het identificatienummer van de persoon zelf onbekend is. Deze personen hebben RINPERSOONS = 'N' gekregen en een fictief identificatienummer. Deze kinderren zijn toegevoegd om een betere cijfer voor de vruchtbaarheid van met name oudere generaties te realiseren. Met ingang van versie 2015 zijn doodgeboren personen en hun ouder(s) toegevoegd. Van de doodgeborenen in geen regulier lisciidentificatienummer bekend. Deze personen hebben RINPERSOONS = 'D' gekregen en een fictief identificatienummer. Door deze toevoeging kunnen ouders die een doodgeboren kind hebben gekregen worden geïdentificeerd

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f9401

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier