Dataset

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur gemiddeld per persoon, per dag en per jaar. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. De afgelegde afstand is vastgesteld op basis van ritinformatie volgens de werkwijze voor reguliere reizigerskilometers. Serieverplaatsingen behoren niet tot de reguliere verplaatsingen. Het verplaatsingsgedrag is uitgesplitst naar vervoerwijzen, verplaatsingskenmerken (o.a. vertrektijdstip en dag waarop de verplaatsing heeft plaatsgevonden) en regio’s. De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 1 oktober2020: De cijfers van het jaar 2019 zijn toegevoegd. Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2021 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2019.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84708NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84708NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar afstandsklasse, reisduur, dag en maand van verplaatsing, regio's

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84708NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar afstandsklasse, reisduur, dag en maand van verplaatsing, regio's