Dataset

Premies, schaden en kosten van verzekeraars per branche (Solvency II; Kwartaal)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Financial supervision
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In dit overzicht worden de geboekte en verdiende premies, alsmede de geleden schade van Solvency II verzekeraars uitgesplitst naar branche. Het overzicht bevat een uitsplitsing naar leven- en schadebranches. Beschikbaar vanaf 2016K1.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Premies, schaden en kosten per branche (leven)

JSON CC-BY (4.0)

In dit overzicht worden de geboekte en verdiende premies, alsmede de geleden schaden weergegeven uitgesplitst naar branche (leven). Beschikbaar vanaf 2016K1.

Premies, schaden en kosten per branche (schade)

JSON CC-BY (4.0)

In dit overzicht worden de geboekte en verdiende premies, alsmede de geleden schaden weergegeven uitgesplitst naar branche (schade). Beschikbaar vanaf 2016K1.