Dataset

Stafkaarten ( omgeving: Middelburg, Serooskerke, Veere )

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaart met locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur, gemeente-archieven, raadpleging experts, stafkaarten, meldingen van burgers (geïnteresseerden, en ouderen die de oorlog hebben meegemaakt) en enkele andere (archief)bronnen.

    WOI is niet in beschouwing genomen. 
    Een uitgebreide toelichting op het onderzoek, de aanpak en de resultaten is beschreven in het rapport "Conventionele Explosieven in Zeeland" (kenmerk 2010607, december 2010).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters_stafkaarten/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=rasters:GEORMA_STFKRTWO2VRERST&styles=&bbox=27612.7978872651,390817.752820341,42999.07022259631,403853.86971711&width=768&height=650&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEORMA_STFKRTWO2VRERST

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters_stafkaarten/wms?request=GetCapabilities

Stafkaarten (omgeving: Middelburg

Downloads

GEORMA_STFKRTWO2VRERST

OGC:WCS CC-0 (1.0)

Stafkaarten (omgeving: Middelburg