type-icon

Dataset

Bodemfunctiekaart Zeeland

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Provincie Zeeland
Bijgewerkt 21/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaart en de toepassingskaart.
Elke gemeente heeft een Nota Bodembeheer, waar de kaart bestuurlijk in is vastgesteld en verankerd. Per gemeente zijn dan ook nuance verschillen in kaart mogelijk. Deze kaart is samengesteld uit alle beschikbare bkk's van de Zeeuwse gemeenten. Goes wijkt (2011) nog af, Reimerswaal is in ontwikkeling (2011).
De bodemkwaliteitskaart wordt primair gebruikt om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en milieu hygiënisch verantwoorde manier mogelijk maken.

Contactinformatie
Naam: Walter Jonkers, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: https://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118 - 63 10 11

Webservice

geonam_bdmfnckrtvlk

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?

Bodemfunctiekaart Zeeland

geonam_bdmfnckrtvlk

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?

Bodemfunctiekaart Zeeland