Dataset

Bodemgeschiktheid voor grondgebonden landbouw

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Bijgewerkt 09/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maïsteelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl