Dataset

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW. De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten. Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 t/m het vierde kwartaal 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 zijn voorlopig. Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten. Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 18 februari 2021: De cijfers van het vierde kwartaal 2019 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het vierde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2020 tot en met het derde kwartaal 2020 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83671NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83671NED

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83671NED

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente