Dataset

Periodiek onderhoudsrap- port (POR) gemeenten

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt 11/04/2021
License Onbekende licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Jaarlijks rapport (bijlage bij begroting gemeentefonds) dat inzicht geeft in de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds in vergelijking met de ontwikkeling van de kostenstructuur.

Contactinformatie
Naam: Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Email: opendata@overheid.nl

Download

periodiek onderhoudsrap- port (POR) gemeenten

Download HTML Onbekende licentie

Jaarlijks rapport (bijlage bij begroting gemeentefonds) dat inzicht geeft in de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds in vergelijking met de ontwikkeling van de kostenstructuur.