Dataset

Zorguitgaven; in prijzen 2010, volumemutatie-indexcijfers, 1998-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in prijzen van 2010.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers over 2013 en 2014 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 26 november 2021: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel 'Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen' (zie paragraaf 3). In de nieuwe tabel zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de cijfers t/m 2014; zijn de gevolgen van de laatste revisie van de statistieken over de uitgaven aan zorg verwerkt en zijn de cijfers aangevuld tot en met verslagjaar 2019.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83040NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83040NED

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg In prijzen van 2010, met indexcijfers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83040NED

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg In prijzen van 2010, met indexcijfers