Dataset

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/30/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Youth (health)
  • Law
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) naar (regio van) de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:

  • De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden in april 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82975NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82975NED

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82975NED

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio