Dataset

Ambulancezorg; inzetten, responstijden, prestaties, RAV-regio 2007-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de rapportage Ambulances in-zicht van Ambulancezorg Nederland (AZN) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel bevat gegevens over aantallen inzetten, responstijden en prestaties in termen van responstijd. De gegevens zijn beschikbaar per Regionale Ambulancevoorziening (RAV) regio en Nederland totaal. De RAV indeling is identiek aan de 25 politieregio’s, maar de cijfers voor de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland worden hier samen gepresenteerd als regio Amsterdam/Waterland. Deze tabel is stopgezet. Zie voor meer recente cijfers de websites van Ambulancezorg Nederland (de link naar deze website staat in paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 28-04-2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50001NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50001NED

Inzetten, responstijd, prestaties RAV-regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50001NED

Inzetten, responstijd, prestaties RAV-regio