Dataset

Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2019, 2014-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden vijf maatschappelijke indicatoren op regionaal niveau gepresenteerd. Met de maatschappelijke indicatoren wordt geprobeerd per gemeente op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de 'staat van de jeugd'. De informatie in deze tabel kan vervolgens worden afgezet tegen het jeugdhulpgebruik van een gemeente.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: Het verschilt per indicator voor welk jaar de cijfers beschikbaar zijn.

  • Kinderen in bijstandsgezinnen: 2014-2018
  • Deelname 3e klassers vmbo: 2015/'16, 2016/'17, 2017/'18 en 2018/'19
  • Jongeren die alcohol gebruiken: 2015
  • Geregistreerde verdachten: 2014-2018
  • Jongeren die werken: 2014-2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief met uitzondering van geregistreerde verdachten 2018, deelname 3e klassers vmbo: 2018/'19 en werkende jongeren 2018.

Wijzigingen per 13 november 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2020. zie paragraaf 3.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20258NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20258NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20258NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers