Dataset

Verantwoordingsinformatie woningcorporaties (dVi2015-hfd3)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Inspectie Leefomgeving en Transport
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Verantwoordingsinformatie woningcorporaties (hoofdstuk 3 dVi).

Landing page: https://data.overheid.nl/data/dataset/dd10db47-998d-42b6-b6ff-530020bdec42/resource/330b7314-2f80-4047-97d9-0196ee2c3105/download/veldnamenmodeldvi2015.xlsx

Contactinformatie
Naam: Autoriteit Woningcorporaties
Website: https://www.ilent.nl/contact

Download

dVi hoofdstuk 3

Download XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoordingsinformatie verslagjaar 2015 hoofdstuk 3