Dataset

Milieu in Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 02/03/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen over het binnen- en buitenmilieu, fijnstof, koolmonoxide, stikstofdioxide, afval, gezondheidsklachten, windmolens geluidshinder Schiphol en bezoek recreatiegebieden in Noord-Holland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Meldingen Amsterdam met betrekking tot geluidshinder Schiphol, november 2012-oktober 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Voornaamste oorzaken van klachten over het binnen- en buitenmilieu, 2015-2019 (procenten)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Particulier en zakelijk warmteverbruik (TJ), 2014-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stikstofdioxide in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargemiddelde van de uurgemiddelde-metingen in microgram per m3)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en WHO advieswaarde, 2014-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Koolmonoxide in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargem…delde van de 24-uursmetingen in microgram per m3)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Ozon in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargemiddelde van de 24-uursmetingen in microgram per m3)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Fijn stof PM10 in de buitenlucht, 2015-2019 (jaarg…-uursgemiddelde stofmetingen in microgram per m3)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Fijn stof PM2,5 in de buitenlucht, 2015-2019 (jaar…e uurgemiddelde stofmetingen in microgram per m3)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huishoudelijk afval (kg/inwoner), 2014-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Milieugerelateerde gezondheidsklachten naar stadsdelen, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bestand stad windmolens

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bestand zoekgebieden windmolens

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bezoeken recreatiegebieden Noord-Holland (x 1.000), 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown