Dataset

NWB - Wegbeheerderskaart overige wegen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 07/09/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit product bevat alle straten van Nederland die opgenomen zijn in het Nationaal WegenBestand (NWB) met als wegbeheerder Overige instanties, aangevuld met de contactinformatie over de wegbeheerder. Het NWB Wegenbestand is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit bijna 159.000 hectopunten en meer dan 1,1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van ruim 160.000 kilometer (meting januari 2022). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl"

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/0708f822-816d-4e30-8a0e-f33a9fa61fa7/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nwb_wegbeheerderskaart

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_wegbeheerderskaart/MapServer

accesPoint

nwb_wegbeheerderskaart

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_wegbeheerderskaart/FeatureServer

accesPoint

wegbeheerders_overig

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegbeheerderskaart/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

nwb_wegbeheerderskaart:wegbeheerders_overig

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegbeheerderskaart/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads