Dataset

Noordzee beperkingengebied Rijk 2022 actualisatie Omgevingsregeling

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 07/03/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De geometrische begrenzing van de Noordzee beperkingengebied Rijk 2022 actualisatie Omgevingsregeling. Dit is de Rijkswaterstaat bron van de in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Staatscourant gepresenteerde versie. Deze kan hiervan licht afwijken vanwege de geometrische aanlevereisen van de DSO. De geometrische begrenzing is ontstaan vanuit de geometrische samenvoeging van geometrie Pre-processing: vWaterstaatswerken, Waterbeheergrens. De datum inwerkingtreding Omgevingswet (2022-09-28), datum productie geometrie (2022-02-17T08:00:00) en datum gebruikte bronnen (2021-12-15) is opgenomen in de metadata.

Landing page: https://george

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/20e2ffec-1e1b-4913-9784-91f6a1e73f45/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

omgevingswet

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/omgevingswet/MapServer

ArcGIS MapService

omgevingswet

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/omgevingswet/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

noordzee_beperkingengebied_rijk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/omgevingswet/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

omgevingswet:noordzee_beperkingengebied_rijk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/omgevingswet/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads