Dataset

Bathymetrie Nederland - binnenwateren contour

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Contour Nederlands deel van de Noordzee kust ten behoeve van productie Bathymetrie van de binnenwateren tot een 5 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

Landing page: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterbodems/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/adn73c4a-ef03-4785-b7f6-942e86b385f7v/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bodemhoogte_index

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodemhoogte_index/MapServer

ArcGIS MapService

bodemhoogte_index

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodemhoogte_index/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

bodemhoogte_5mtr

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_index/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

bodemhoogte_index:bodemhoogte_5mtr

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_index/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads