Dataset

Zwemwateronderzoek zwemlocaties 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand betreft het landelijke bestand van locaties waaraan RWS de functie zwemwater heeft toegekend, inclusief bijbehorende zwemwaterzones. De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De functietoekenning wordt jaarlijks geformaliseerd in een brief van de HID van RWS WVL aan de provincies. Onder voorwaarde van functietoekenning wijst de provincie de zwemwaterlocaties aan. Op de aangewezen zwemwaterlocaties voert RWS wettelijke taken uit: het opstellen en actueel houden van een zwemwaterprofiel, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit gedurende het badseizoen en het zorgdragen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit als uit de monitoring is gebleken dat de zwemwaterkwaliteit niet in orde is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/55c4cfc8-9ae2-4660-b069-13391cdd6206/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

zwemwateronderzoek

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/zwemwateronderzoek/MapServer

ArcGIS MapService

zwemwateronderzoek

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/zwemwateronderzoek/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

zwemlocaties_rws_2016

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

zwemwateronderzoek:zwemlocaties_rws_2016

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads