Dataset

Hoogtebestand Waddenzee 5m grid 2012 DTM

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Laseraltimetrieopname van droogvallend gebied in de Waddenzee 2012. Gebied ten noorden van het Lauwersmeer. Gridbestanden met een pixelgrootte van 5m

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/fb9c78b0-6f53-4ac3-bc6c-ab5d6200aef7/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

hoogte_2012

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/hoogte_2012/MapServer

accesPoint

waddenzee_2012

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2012/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

Downloads

waddenzee_2012.tif

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint