Dataset

Snelhedenkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 04/08/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart bevat snelheidslimieten voor alle wegen in het Nationaal Wegenbestand (NWB).

Omschrijving vanuit Rijkswaterstaat: "Sinds 2022 zijn de kenmerken Bomen, Inritten, Komgrenzen, Parkeerpunten, Parkeervakken, Verkeerscentrale, Verkeerstypen, Wegbreedte, Wegcategorisering en Wegversmallingen als csv bestand aan de database toegevoegd."

"De mogelijke snelheden die ingevuld kunnen worden zijn 5, 15, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 km per uur, NVT en onbekend. De snelheden gelden alleen voor wegen die opengesteld zijn voor autoverkeer. Op fietspaden, voetpaden en andere wegen die niet opengesteld zijn voor autoverkeer is voor de snelheid onbekend ingevuld. Dat geldt ook voor de veerverbindingen. Het bestand voorziet in variabele maximumsnelheden met een begintijd en een eindtijd. Deze zijn met name van toepassing op de autosnelwegen. Buiten deze periode met de aangegeven begintijd en eindtijd geldt dan een alternatieve snelheid. Dus bijvoorbeeld tussen 6:00 en 19:00 geldt 100 km per uur en daarbuiten is de maximum snelheid 120 km per uur."

Verkeersbesluiten, via Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiele Overheidspublicaties (KOOP), worden gebruikt om wijzigingen in snelheidslimieten op te sporen en te verwerken.

Disclaimer:

Er staan nu nog een aantal wegen op "onbekend" terwijl hier eigenlijk de maximum snelheid niet van toepassing is (voetpaden en fietspaden bijvoorbeeld).

De kaart kan onjuistheden bevatten. Fouten kun je doorgeven via data@eindhoven.nl.

Bron:

Binnen een tool van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) houden we de snelheden bij. De kaart die het NDW aanbiedt kun je bekijken via: . Je kunt de data ook downloaden in shapefile formaat via .

Voor het ontsluiten van de snelheden binnen ons Eindhovens Open Data portaal gebruiken we een service van Rijkswaterstaat: https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/maximum_snelheden_wegen/FeatureServer/0

Meer informatie en verschillende publicatieformaten van de databron van Rijkswaterstaat kun je ophalen via:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/snelhedenkaart/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Snelhedenkaart - Schema

JSON Onbekende licentie
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description Uniek identificatienummer van het wegvak
name wvk_id code wvk_id type double description Uniek identificatienummer van het wegvak.
name wvk_begdat code wvk_begdat type datetime description begin datum wegvlak
name nwb_versie code nwb_versie type datetime description Versie nationaal wegenbestand (https://www.nationaalwegenbestand.nl/). NWB vormt de bron voor de wegvlakken.
name pve_code code pve_code type text description Provinciecode
name gme_id code gme_id type int description Gemeentecode
name gme_naam code gme_naam type text description Gemeente naam
name wpsnaam code wpsnaam type text description Woonplaats
name stt_naam code stt_naam type text description Straatnaam (adres)
name wegnummer code wegnummer type text description
name wegbehsrt code wegbehsrt type text description
name wegbehcode code wegbehcode type text description
name wegbehnaam code wegbehnaam type text description
name lengte code lengte type int description
name bst_code code bst_code type text description
name maxshd code maxshd type text description maximale snelheid (overdag): De mogelijke snelheden die ingevuld kunnen worden zijn 5, 15, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 km per uur, NVT en onbekend
name dat_maxshd code dat_maxshd type datetime description
name begintijd code begintijd type int description
name eindtijd code eindtijd type int description
name maxshd_alt code maxshd_alt type text description
name van code van type int description
name naar code naar type int description
name maxshd_str code maxshd_str type int description
name maxshd_adv code maxshd_adv type int description
name kenm_richt code kenm_richt type text description
name fk_veld1 code fk_veld1 type text description
name betrwbheid code betrwbheid type text description betrouwbaarheid
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description
name filter code filter type text description