Dataset

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning, 2009-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de woning.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2015

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 04 04 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet ten gevolge van een revisie van het inkomensregister uit 2015. Omdat de gegevens uit het inkomensregister een belangrijk onderdeel vormen van de woonlasten, is het niet langer mogelijk om bij WoON 2018 op dezelfde wijze cijfers over woonlasten te presenteren als in eerdere jaren. De woonlasten voor WoON 2012 en 2015 zijn opnieuw vastgesteld, maar omdat de inkomenscijfers zijn herzien tot en met 2011 was dat voor WoON 2009 niet mogelijk. De gegevens van WoON 2012, 2015 en 2018 zijn vervolgens opgenomen in de nieuwe tabel Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82324NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82324NED

woonuitgaven, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar, huurder, kenmerken particuliere huishoudens, kenmerken woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82324NED

woonuitgaven, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar, huurder, kenmerken particuliere huishoudens, kenmerken woningen