Dataset

Kustlijnkaartenboek 2019 - Af te beelden trendwaarden schaal (100000)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2019. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door RWS WVL. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door toetsprogrammatuur MorphAn worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/065c5255-3b05-4e85-bb88-e6e1b10cd983/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

trend_2019_100

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kustlijnkaart:trend_2019_100

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads