Dataset

Beheerkaart Nat thema Vaarwegmeubilair punten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 06/12/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand waarin het areaal van de natte infrastructuur in beheer van Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 34 lagen te onderscheiden:lgroen lkunstwerk lMarkering loever lOndergrondsobstakel lvoorziening lWaterafvoer pgroen phectometrering pkunstwerk pLicht pMarkering pMetrering pOndergrondsobstakel pVaarwegmeubilair pvoorziening pwater pWaterafvoer pWegmeubilair vbeheer vbodem vexploitatie vGebouwinstallatie vGroen vkunstwerk vMarkering voever vOndergrondsobstakel vProject vTerrein vVerharding vvoorziening vwater vWaterafvoer

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/e9577dc5-9bf6-4112-b348-4fe305f1d4b6/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

beheerkaart_nat

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/beheerkaart_nat/MapServer

accesPoint

beheerkaart_nat

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/beheerkaart_nat/

accesPoint

vaarwegmeubilair_niet_roteerbaar

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

beheerkaart_nat:vaarwegmeubilair_niet_roteerbaar

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

vaarwegmeubilair_roteerbaar

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

beheerkaart_nat:vaarwegmeubilair_roteerbaar

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Downloads