Dataset

DNFCS 2019-2021: Mean contribution (%) of a moment to nutrient intake

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Food
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De Voedselconsumptiepeiling brengt in kaart wat Nederland eet en drinkt. De voedselconsumptiegegevens geven inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen, de inname van macro- en microvoedingsstoffen, de inname van potentieel schadelijke chemische stoffen en in de ontwikkelingen hiervan (trends).

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2019-2021 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel bevat gegevens over de gemiddelde bijdrage (%) van een consumptiemoment aan de inname van een nutriënt van mensen in de leeftijd van 1 tot 80 jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd en daarnaast voor verschillende bevolkingsgroepen. Niet alle uitsplitsingen zijn beschikbaar, dan worden er lege regels getoond. De beschikbare opsplitsingen zijn:

 • Totale bevolking
 • Leeftijd in 2 groepen
 • Geslacht in 2 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 12 groepen
 • Opleiding
 • Opleiding naar geslacht
 • Opleiding naar leeftijd in 2 groepen
 • Opleiding naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Regio
 • Regio naar geslacht
 • Regio naar leeftijd in 2 groepen
 • Regio naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Urbanisatie
 • Urbanisatie naar geslacht
 • Urbanisatie naar leeftijd in 2 groepen
 • Urbanisatie naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • BMI
 • BMI naar geslacht
 • BMI naar leeftijd in 2 groepen
 • BMI naar leeftijd en geslacht in 4 groepen

De voedingsgegevens zijn verzameld onder circa 3500 kinderen en volwassenen met twee 24-uursvoedingsnavragen. Meer informatie over de studie is te vinden op de website www.wateetnederland.nl (zie ook bij de publicaties op deze website). Op Statline zijn een aantal tabellen met informatie opgenomen.

[English]

 1. EXPLANATION The Food Consumption Survey charts the food consumption in the Netherlands. The food consumption data provide insight into consumption, the intake of macro and micronutrients, the intake of potential chemical substances and its changes in time.

The figures in this table are from the Food Consumption Survey (VCP) 2019-2021 of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This table contains data on the mean contribution (%) of a consumption moment to the intake of a nutrient of people aged 1 to 80 years. The data are broken down by gender and age and different population groups. Not all the breakdowns are available, if not, then empty lines are shown in the table. The available breakdowns are:

 • Total population
 • Age in 2 groups
 • Sex in 2 groups
 • Age and Sex in 4 groups
 • Age and Sex in 12 groups
 • Education
 • Education broken down by sex
 • Education broken down by age in 2 groups
 • Education broken down by age and sex in 4 groups
 • Region
 • Region broken down by sex
 • Region broken down by age in 2 groups
 • Region broken down age and sex in 4 groups
 • Urbanisation
 • Urbanisation broken down by sex
 • Urbanisation broken down by age in 2 groups
 • Urbanisation broken down by age and sex in 4 groups
 • BMI
 • BMI broken down by sex
 • BMI broken down by age in 2 groups
 • BMI broken down by age and sex in 4 groups

The data have been collected from around 3500 children and adults with two 24-hour dietary recalls. More information about the study can be found on the website www.wateetnederland.nl (see also publications on this website) or in the other tables on RIVM-Statline.

Gegevens beschikbaar: 2019-2021

[English] Data available from: 2019-2021

Status van de cijfers: Version 2022-12

[English] Status of the data: Version 2022-12

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De volgende peiling start naar verwachting eind 2024.

[English] When are the data updated? The next survey is expected to start at the end of 2024.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50123NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50123NED

number of persons; contribution (%) age; sex; foodgroup; nutrients; moment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50123NED

number of persons; contribution (%) age; sex; foodgroup; nutrients; moment