Dataset

Milieueffectrapportage (MER) Energietransitie 2022 Externe veiligheid luchtvaart toetsingsvlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dataset ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) Energietransitie 2022 die op 4 oktober 2022 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Dit is een plan-m.e.r. behorend bij de Herziening Omgevingsbeleid module Energietransitie die op 14 december 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Het doel van dit MER is om de milieueffecten van de inpassing van toekomstige ontwikkeling van windenergie en zonne-energie binnen de zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 inzichtelijk te maken zodat deze bij het vaststellen van het ontwerpbeleid module Energietransitie gewogen kunnen worden.

Bevat na de milieueffectbeoordeling toegevoegde toetsingsvlakken voor externe veiligheid voor de luchtvaart.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3AMER_ET_EXTERNE_VEILIGHEID_LUCHTVAART_TOETSINGSVLAKKEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MER_ET_EXTERNE_VEILIGHEID_LUCHTVAART_TOETSINGSVLAKKEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Milieueffectrapportage (MER) Energietransitie 2022 Externe veiligheid luchtvaart toetsingsvlakken

MER_ET_EXTERNE_VEILIGHEID_LUCHTVAART_TOETSINGSVLAKKEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Milieueffectrapportage (MER) Energietransitie 2022 Externe veiligheid luchtvaart toetsingsvlakken

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Externe veiligheid luchtvaart toetsingsvlakken

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_MER_Energietransitie_2022/MapServer

accessPoint