Dataset

Hoogtebestand kust 2m grid 2017 DTM VERSIE 2

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zaaknummer 31105748. Versie 2 van Perceel 3 Kust 2017 - DTM 2 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Kust Belgie, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/4e6530c5-1ed1-41c3-a7bf-fe2380b24b4b/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

hoogte_2017

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/hoogte_2017/MapServer

accesPoint

kust_2017_dtm_2_2

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2017/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

Downloads

kust_2017_dtm_2_2.tif

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint