Dataset

NAP peilmerken actueel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat gegevens van peilmerken (zoals RD-coordinaten en omschrijving van de locatie) van Rijkswaterstaat met een actuele NAP-hoogte en meetdatum. Een actuele hoogte is berekend uit een NAP-bijhoudingsproject van Rijkswaterstaat of gecontroleerde projecten van derden en voldoet aan de productspecificaties NAP.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/g698b941-93e5-4a5f-a291-d070588d431b/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nap

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nap/MapServer

accesPoint

nap

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nap/FeatureServer

accesPoint

punten_actueel

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nap/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

nap:punten_actueel

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nap/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads