Dataset

Bathymetrie Nederland - polygonen met gebiedsnaam, metingsoort en meetdatum kust- en vaklodingen 20 mtr

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/21/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit lodingspolygonenbestand geeft informatie over de gebiedsnaam, metingsoort en meetdatum bij het grid van de laatst gemten bodemhoogten van de kust en de vaklodingen 20 meter i.o.v. Rijkswaterstaat.

Landing page: https://rijkswaterstaatdata.nl/data-gebruiken

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/8259b50b-db56-4884-b1fb-adbf58bd72f2/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen/MapServer

ArcGIS MapService

bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

bodemhoogte_20mtr_lodingspoly

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen:bodemhoogte_20mtr_lodingspoly

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_20mtr_lodingspolygonen/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Downloads