Dataset

Waterschapsfinanciën administratief 1998 - 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Aantal waterschappen, lasten en baten volgens de exploitatierekening naar waterschappen met traditionele taak en met waterzuiveringstaak.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Het is stopgezet per 19 juli 2007.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=3715

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/3715

Aantal waterschappen, lasten en baten volgens de exploitatierekening naar waterschappen met traditionele taak en met waterzuiveringstaak.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/3715

Aantal waterschappen, lasten en baten volgens de exploitatierekening naar waterschappen met traditionele taak en met waterzuiveringstaak.