Dataset

TransitieVisieWarmte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Transitievisies Warmte (TVW's) zijn gemeentelijke beleidsdocumenten om te komen tot een aardgasvrije warmtevoorziening. Alle gemeenten moesten eind 2021 de TVW's beschikbaar hebben. De TVW's bevatten een visie en mogelijke oplossingsrichtingen voor de beoogde warmtetransitie in een gemeente. De laag TransitieVisieWarmte bevat de gegevens uit het Excelbestand (tabellen) en de plangebieden van de TVW-database 2022. Het is een combinatie van Excelgegevens met geometriën (Gemeente + Document + Plan + Plangebied-geometriën). Op de website "Database transitievisie warmte" van het Expertisecentrum Warme (onder thema "Regie en organisatie") is o.a. de database als Excelbestand te downloaden. Ook is via deze website meer achtergrondinformatie te raadplegen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/TransitieVisieWarmte/wms?SERVICE=WMS&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=TransitieVisieWarmte&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

TransitieVisieWarmte:TransitieVisieWarmte

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://www.warmteatlas.nl/geoserver/TransitieVisieWarmte/wfs?request=GetCapabilities

TransitieVisieWarmte

Documentation

TransitieVisieWarmte database WFS

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/TransitieVisieWarmte/wfs?request=GetCapabilities

TransitieVisieWarmte database WFS

TransiteVisieWarmte database WMS

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/TransitieVisieWarmte/wms?request=GetCapabilities

TransiteVisieWarmte database WMS

WarmteAtlas WFS

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities

WarmteAtlas WFS