Dataset

Finaal verbruik sector overheid naar overheidsfuncties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Beloning van werknemers, afschrijvingen, intermediair verbruik, betaalde indirecte belastingen, productie goederen diensten, finaal verbruik totaal en in % van totaal overheid, naar overheidsfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7132_TB3

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7132_TB3

Finaal verbruik van de overheid per categorie naar functie, in bedragen en in procenten van totaal overheid.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7132_TB3

Finaal verbruik van de overheid per categorie naar functie, in bedragen en in procenten van totaal overheid.