Dataset

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1984

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft informatie over uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling met betrekking tot de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, 14 juni 1984.

Gegevens beschikbaar over 14 juni 1984.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70778NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70778NED

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70778NED

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen