Dataset

Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de historische uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen. In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen;
  • geldige stemmen per politieke groepering;
  • zetelverdeling per politieke groepering.

Gegevens beschikbaar van 1979 tot en met 2009

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet. Er worden door het CBS geen statistieken over deze verkiezingen meer gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70697ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70697ned

Kiesgerechtigden, opkomst, totaal stemmen, ongeldige stemmen, geldige stemmen en zetelverdeling per partij; verkiezingen Europees Parlement

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70697ned

Kiesgerechtigden, opkomst, totaal stemmen, ongeldige stemmen, geldige stemmen en zetelverdeling per partij; verkiezingen Europees Parlement