Dataset

Hitte - Ouderen in verharde buurten (2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage ouderen in de meest verharde buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Hiervoor is een leeftijdsgrens van 65 jaar aangehouden. Het vergroenen van buurten met veel verharding kan bijdragen aan het omlaag brengen van de temperatuur, de infiltratie van regenwater en de leefbaarheid van de buurt. Deze kaart is bedoeld om organisaties te helpen met het prioriteren van hun inzet, door inzichtelijk te maken in welke zeer verharde buurten veel ouderen wonen. Er kan vervolgens voor gekozen worden in deze buurten extra in te zetten op vergroening, om zo hittestress* onder ouderen te voorkomen.

De buurten in de provincie Zuid-Holland die minder van 60% verhard zijn, en buurten waar minder dan 10% van de bewoners ouder dan 65 jaar is worden niet weergegeven op deze kaart.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AHITTE_OUDEREN_VERHARDING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

HITTE_OUDEREN_VERHARDING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hitte - Ouderen in verharde buurten (2020)

HITTE_OUDEREN_VERHARDING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Hitte - Ouderen in verharde buurten (2020)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Hitte - Ouderen en verharding, Hitte - Somatische aandoening en verharding

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint