Dataset

Gasten verblijfsrecreatie; logiesvorm en woonland per regio '98-'12

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Tourism
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) en logiesvorm per landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70666ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70666ned

Gasten en overnachtingen kampeer-, huisjesterreinen, groepsaccommodaties; woonland naar logiesvorm per landsdeel en provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70666ned

Gasten en overnachtingen kampeer-, huisjesterreinen, groepsaccommodaties; woonland naar logiesvorm per landsdeel en provincie.