Dataset

Tunnelvisie puntlocaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Achterliggende data vanuit de Tunnelvisie app (Tunnelvisie (arcgis.com)). Gegevens worden jaarlijks in oktober of november opgehaald.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/tunnelvisie-punten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Tunnelvisie puntlocaties - Schema

JSON Onbekende licentie
name code type description
name Lattitude code lat type text description Breedtegraad WGS84
name Longitude code lon type text description Lengtegraad WGS84
name Locatienaam code locatienaam type text description Naam kunstwerk
name Jaar code jaar type text description
name Maker code maker type text description
name Omschrijving code omschrijving type text description Bekijk de bijbehorende afbeeldingen binnen https://storymaps.arcgis.com/stories/959536799f174dd6b3ec02ec6eb07d13
name geopoint code geopoint type geo_point_2d description